AKUUTIN STRESSIREAKTION VAKAUTTAMINEN ETÄNÄ ASSYST-ETÄ© -MENETELMÄ

 VERKKOKURSSI

Kehitetty kaikille mieleterveyden työntekijöille (maisteritason koulutuksen saaneet ohjaajat, psykologit, sosiaalityöntekijät, avioliittoneuvojat ja perheterapeutit, jatko-opiskelijat jne.)

Maailmassa, jossa kriisien lukumäärä on lisääntynyt, mielenterveyden ammattilaisten ja terapeuttien on kyettävä vastaamaan nopeasti ja ammattitaitoisesti sekä lähi- että laajemman yhteisön tarpeisiin kotimaassa ja ulkomailla kun ihmiset oireilevat kokemiensa tapahtumien ja muistoihin liittyvän ahdistuksen takia. Tämä verkkokoulutus antaa mielenterveyden ammattilaisille valmiudet  tarjota nopean vasteen hoitoa sitä tarvitseville.

AKUUTIN STRESSSIREAKTION VAKAUTTAMINEN ETÄNÄ ASSYST-ETÄ© on askel-askeleelta etenevä adaptiiviseen informaation prosessointimalliin (AIP) pohjautuva menetelmä, joka on kehitetty erityisesti sellaisia henkilöitä varten joilla ei ole mahdollisuutta henkilökohtaiseen terapiaan, mutta joilla kuitenkin on ylivoimaisia aistikokemuksia, kehon tuntemuksia tai tunteita.

 

Mentelmän tarkoitus on auttaa traumaattisen tapahtuman kokenutta ihmistä vakautumaan poistamalla tai vähentämällä ahdinkoa aiheuttavien patogeenisten muistojen somaattis-sensorisia komponentteja, samalla tukien ihmisen luontaisen adaptiivisen informaation prosessoinnin (AIP) järjestelmän toimintaa.  

 

ASSYST-ETÄ noudattaa psykologisen ensiavun periaatteita ahdingon vähentämiseksi ja toimintakyvyn palauttamiseksi. ASSYST-ETÄ© menetelmän käyttäminen edellyttää hoitosuunnitelman ja hoidonarvion tekemistä osana kaikkien potilaiden hoitoa.

 

ASSYST-ETÄ© menetelmää voidaan käyttää heti ensimmäisten oireiden ilmaantuessa tai toimintakyvyn laskiessa järkyttävän tapahtuman jälkeen ensimmäisistä tapahtuman jälkeisistä tunneista ja päivistä alkaen. 

Liity trauma-asiantuntija,  ja EMDR terapian maailmalaajuisen humanitaarisen avun pioneerin Tri. Ignacio (Nacho) Jareron seuraan kolmituntisen koulutuksen ajaksi. Koulutus tulee laajentamaan asiantuntemustasi ja sen päätyttyä sinulla on valmiudet tehokkaan akuutin trauman hoidon työkalun ASSYST-ETÄ© käyttämiseen.

Tri. Francine Shapiron mukaan ihmisissä on sisäsyntyinen informaation prosessointijärjestelmä joka on luontaisesti suuntautunut terveyden palauttamiseen. Kun kokemus prosessoidaan onnistuneesti, se tallentuu adaptiivisesti aivoihin muiden vastaavien kokemusten yhteyteen. Prosessointijärjestelmän häiriöt,  syntyvät kun kriittiset tapahtumat tai haitalliset elämäkokemukset tuottavat voimakkaita kiihtymistiloja, jotka johtavat tapahtumien puutteellisen käsittelyyn ja patogeenisten muistojen syntymiseen. Nämä patogeeniset muistot tallentuvat hermoverkostoon häiritsevästi. Patogeeniset muistot aktivoituvat nykyhetken samankaltaisista ärsykkeistä ja henkilö reagoi nykyisyyteen ikään kuin hän olisi  menneisyydessä. Toisin sanoen menneisyys on nykyisyyttä näille henkilöille.

Adaptiivisen Informaation Prosessointimallin (AIP) teoreettinen viitekehys

Screen Shot 2020-06-10 at 10.20.04 AM.pn
Valinnainen lisäosa:
ASSYST-kaukosäädin ryhmille

Mietitkö kuinka hyödyntää ASSYST-kaukosäädintä verkossa ryhmäympäristössä ihmisille, jotka kaikki ovat saman huolestuttavan tilanteen (kuten COVID-pandemian, systeemisen väkivallan, luonnonkatastrofien ja muun) kanssa? Voit ostaa "lisäosan" ASSYST-etäopiskelijakoulutukseen oppiaksesi johtamaan ASSYST-kaukosäädintä ryhmille (ASSYST-RG). Tässä koulutuksessa tohtori Jarero jakaa kanssasi ASSYST-RG-kirjoituksen, potilasohjeet, yksityiskohtaisen selityksen ja myös suoran esittelyn.

Koulutuksen tavoitteet
  1. Kuvata adaptiivisen tietojenkäsittelyn (AIP) ja patogeenisten muistojen teoreettinen malli.

  2. Tuntea ja ymmärtää ASSYST-ETÄ menetelmä ja sen käyttö.

  3. Tuntea ja osata käyttää potilaan ohjeistusta ASSYST-ETÄ menetelmän käyttöä varten.

  4. Harjoitella ASSYST-ETÄ menetelmää potilaan näkökulmasta.

Tiedot ja maksaminen

Vain yksilöharjoitteluun tarkoitetun ASSYST-ETÄ -sovelluksen hinta on $90 USD (noin 85€).

Paketin hinta sekä ASSYST-Remote Individual- että ASSYST-ETÄ -ryhmässä on $130 USD (noin 110€).

Osa ASSYST-ETÄ koulutuksen tuotosta ohjataan AMAMECRISIS säätiön humanitaarisen avun ja tutkimuksen raoittamiseen (AMEECRISIS on voittoa tavoittelematon Meksikolainen hyväntekeväisyysjärjestö joka on perustettu vuonna 1998).    

 

Kaikki osallistujat pääsevät katsomaan koulutuksen yhden kuukauden ajan siihen osallistumisesta.

*Suomenkieliset osallistujat saavat luennon, potilaan ohjeen ja menetelmän yksityiskohtaisen ohjeistuksen myös suomeksi maksettuaan osallistumismaksun.

OSALLISTUMISVAATIMUKSET

  • Taitotaso: edistynyt

  • Kohdeyleisöömme kuuluvat 1) laillistetut psykoterapeutit 2) valmistumisvaiheessa olevat psykoterapeutit, jotka ovat työskentelevät kokeneen psykoterapeutin valvonnassa ja ohjauksessa 3) sellaiset maisteritason opiskelijat jotka ovat suuntautuneet psykologiaan/mielenterveystyöhön.  

 

PERUUTUSEHDOT

  • Koska osallistuja saa verkkokurssin käyttöönsä välittömästi maksamisen jälkeen ei peruminen ole mahdollista.

DR JARERO NEW PHOTO 2020 sq.jpg
1 SEAL THTC250.png
Tri. Ignacio "Nacho" Jarero

Ignacio (Nacho) Jarero, FT, KT, on Ryhmämuotoisten EMDR menetelmien, ja Adaptiiviseen Informaation Prosessointimalliin (AIP) pohjautuvien psykososiaalisten interventioiden, sekä etä- ja lähivastaanottokäyttöön tarkoitettujen menetelmien kehittäjä ja pioneeri. Hän on humanitaarisen avun kenttätyöntekijä ja on työskennellyt yli 200 kansainvälisen katastrofin jälkityössä.Hän on tunnustettu kliinikko ja EMDR-Instituutin ansioitunut kouluttajien kouluttaja;  joka järjestänyt EMDR-työpajoja 67 eri maassa. Hän tuottelias, n. 100 tieteellistä artikkelia julkaissut, tutkija. Tri. Nacho on vastaaottanut seuraavat palkinnot: Francine Shapiro -palkinto; EMDRIAn erinomaisen tutkimustyön palkinto; International Critical Incidents Stress Foundation –organisaation Kansainvälisen Kriisivasteen johtamisen palkitto (Internation Crisis Response Leadership Award); EMDR Kolumbia Jaibaná –palkinto  Humanitaarisessta työstä; Argentiinan Psykotraumayhdistyksen (ISTSS:n alajärjestö); Psykotraumatyön kehittämisen palkinto (Pschotrauma Trajectory Award).

Sari(e) Honkanen, M.Psyc., Ph.D. (abd)

Liscenced Psychologist and Certified Psychotherapist (CBT, TF-CBT) and EMDR-Therapist and Consultant

Sari on laillistettu psykologi, psykoterapeutti ja työterveyspsykologi. Sari on kouluttautunut Tri. Ignacio (Nacho) Jareron AIP-mallin mukaisten EMDR interventioiden osaajaksi ja kouluttajaksi Suomessa ja Pohjoismaissa. Sari on lisäksi kouluttautunut laajasti nopean vasteen EMDR-sovellusten osaajaksi osana Eurooppalaista ja kansainvälisestä EMDR -yhteisöä.  Sari työskentelee eritasoisesti traumatisoituneiden yksilöiden ja ryhmien parissa sekä työterveyshuollossa että omalla yksityisellä psykoterapiaklinikallaan. Sari on työskennellyt sekä Punaisen Ristin että muiden kansallista ja kansainvälistä apua tarjoavien tahojen kautta mm. vastaanottokeskuksissa, intiaanireservaateissa sekä Suomessa että Kanadassa.  Sari oli mukana Turun terrori-iskun jälkityössä 2017 ja Kuopion puukotuksen jälkityössä 2019. Sarin erityisosaamista on akuutin ja post traumaattisen stressin purkaminen, ja psyykkisenI ja II tyypin trauman kognitiivinen ja kehokeskeinen hoito sekä yksilö että ryhmämuotoisilla EMDR menetelmillä. Click here to read Sari's bio in English.

photo2019 jpeg.jpg
Headshot 4 - red.jpg
Kelly Smyth-Dent, Laillistettu Sosiaalityöntekijä 

Kelly is a laillistetu sosiaalityöntekijä  ja Scaling Up Oy:n, perustaja  ja toimitusjohtaja, joka on kouluttanut EMDR-PRECI, EMDR-IGTP ja ASSYST-menetelmiä Ranskassa, Etiopiassa, Bangladeshissa, Intiassa ja eri puolilla Amerikan Yhdysvaltoja. Hän on julkaissut useita tieteellisiä artikkeleita ja työskentelee Tri. Jareron tutkimustiimissä Meksikossa. Humaritaarisen avun työntekijä roolissa Kelly on tehnyt yhteistyötä Action Against Hunger, Fortify Rights ja Innovative Humanitarian –järjestöjen kanssa ja sekä tukenut heidän toimintaansa EMDR:n avulla että kouluttanut heitä EMDR-terapian edistyneisiin menetelmiin.  Kelly osallistui nopean avun ja tuen järjestämiseen ja antamiseen  2019  El Pason Walmartin ampumavälikohtauksen ja Bahaman hurrikaanin uhreille. Kelly on erikoistunut jatkuvan traumaattisen stressin hoitoon. Kun hän ei ole matkatyössä hän ottaa vastaan asiakkaita yksityisvastaanotollaan Renossa, Nevadan osavaltiossa.

TÄRKEÄ HUOMIO 

 

Jokaisen mielenterveystyöntekijän/terapeutin/koluttautujan tulee henkilökohtaisesti varmistaa, että koulutus vastaa niitä pätevyysvaatimuksia jotka häneen kohdistuvat. On-line teleterapian antamisen osalta tulee varmistua ajankohtaisten ja asianmukaisten kotimaisten ja kansainvälisten ohjeistusten vaatimuksista ja niiden noudattamisesta. Myös työvälineiden (mm. video- ja internetyhteydet) tulee vastata niille viranomaisten asettamia vaatimuksia. Kysymysten osalta tulee olla yhteydessä niihin viranomaisiin ja lainsäätäjiin jotka määrittävät ja ohjaavat käytäntöjä asianomaisen työn osalta.

KOULUTUKSESTA

Tiedossa ei ole tunnistettuja eturistiriitoja. Mahdolliset valitukset tulee lähettää kirjallisesti joko sähköpostitse tai kirjeitse. Kaikki valitukset huomioidaan ja niihin vastataan 5-10 arkipäivän kuluessa.