AKUUTIN STRESSIREAKTION VAKAUTTAMINEN ETÄNÄ ASSYST-R© -MENETELMÄ

 VERKKOKURSSI

Kehitetty kaikille mieleterveyden työntekijöille (maisteritason koulutuksen saaneet ohjaajat, psykologit, sosiaalityöntekijät, avioliittoneuvojat ja perheterapeutit, jatko-opiskelijat jne.)

Maailmassa, jossa kriisien lukumäärä on lisääntynyt, mielenterveyden ammattilaisten ja terapeuttien on kyettävä vastaamaan nopeasti ja ammattitaitoisesti sekä lähi- että laajemman yhteisön tarpeisiin kotimaassa ja ulkomailla kun ihmiset oireilevat kokemiensa tapahtumien ja muistoihin liittyvän ahdistuksen takia. Tämä verkkokoulutus antaa mielenterveyden ammattilaisille valmiudet  tarjota nopean vasteen hoitoa sitä tarvitseville.

AKUUTIN STRESSSIREAKTION VAKAUTTAMINEN ETÄNÄ ASSYST-R© on askel-askeleelta etenevä adaptiiviseen informaation prosessointimalliin (AIP) pohjautuva menetelmä, joka on kehitetty erityisesti sellaisia henkilöitä varten joilla ei ole mahdollisuutta henkilökohtaiseen terapiaan, mutta joilla kuitenkin on ylivoimaisia aistikokemuksia, kehon tuntemuksia tai tunteita.

 

Mentelmän tarkoitus on auttaa traumaattisen tapahtuman kokenutta ihmistä vakautumaan poistamalla tai vähentämällä ahdinkoa aiheuttavien patogeenisten muistojen somaattis-sensorisia komponentteja, samalla tukien ihmisen luontaisen adaptiivisen informaation prosessoinnin (AIP) järjestelmän toimintaa.  

 

ASSYST-ETÄ noudattaa psykologisen ensiavun periaatteita ahdingon vähentämiseksi ja toimintakyvyn palauttamiseksi. ASSYST-R © menetelmän käyttäminen edellyttää hoitosuunnitelman ja hoidonarvion tekemistä osana kaikkien potilaiden hoitoa.

 

ASSYST-ETÄ© menetelmää voidaan käyttää heti ensimmäisten oireiden ilmaantuessa tai toimintakyvyn laskiessa järkyttävän tapahtuman jälkeen ensimmäisistä tapahtuman jälkeisistä tunneista ja päivistä alkaen. 

Liity trauma-asiantuntija,  ja EMDR terapian maailmalaajuisen humanitaarisen avun pioneerin Tri. Ignacio (Nacho) Jareron seuraan kolmituntisen koulutuksen ajaksi. Koulutus tulee laajentamaan asiantuntemustasi ja sen päätyttyä sinulla on valmiudet tehokkaan akuutin trauman hoidon työkalun  ASSYST-R© käyttämiseen.

Tri. Francine Shapiron mukaan ihmisissä on sisäsyntyinen informaation prosessointijärjestelmä joka on luontaisesti suuntautunut terveyden palauttamiseen. Kun kokemus prosessoidaan onnistuneesti, se tallentuu adaptiivisesti aivoihin muiden vastaavien kokemusten yhteyteen. Prosessointijärjestelmän häiriöt,  syntyvät kun kriittiset tapahtumat tai haitalliset elämäkokemukset tuottavat voimakkaita kiihtymistiloja, jotka johtavat tapahtumien puutteellisen käsittelyyn ja patogeenisten muistojen syntymiseen. Nämä patogeeniset muistot tallentuvat hermoverkostoon häiritsevästi. Patogeeniset muistot aktivoituvat nykyhetken samankaltaisista ärsykkeistä ja henkilö reagoi nykyisyyteen ikään kuin hän olisi  menneisyydessä. Toisin sanoen menneisyys on nykyisyyttä näille henkilöille.

Adaptiivisen Informaation Prosessointimallin (AIP) teoreettinen viitekehys

Koulutuksen tavoitteet
  1. Kuvata adaptiivisen tietojenkäsittelyn (AIP) ja patogeenisten muistojen teoreettinen malli.

  2. Tuntea ja ymmärtää ASSYST-ETÄ menetelmä ja sen käyttö.

  3. Tuntea ja osata käyttää potilaan ohjeistusta ASSYST-ETä menetelmän käyttöä varten.

  4. Harjoitella ASSYST-ETÄ menetelmää potilaan näkökulmasta.

Tiedot ja maksaminen

Koulutuksen hinta on $90 USD (noin 85€).

Osa ASSYST-ETÄ koulutuksen tuotosta ohjataan AMAMECRISIS säätiön humanitaarisen avun ja tutkimuksen raoittamiseen (AMEECRISIS on voittoa tavoittelematon Meksikolainen hyväntekeväisyysjärjestö joka on perustettu vuonna 1998).    

 

Kaikki osallistujat pääsevät katsomaan koulutuksen yhden kuukauden ajan siihen osallistumisesta.

*Suomenkieliset osallistujat saavat luennon, potilaan ohjeen ja menetelmän yksityiskohtaisen ohjeistuksen myös suomeksi maksettuaan osallistumismaksun.

OSALLISTUMISVAATIMUKSET

  • Taitotaso: edistynyt

  • Kohdeyleisöömme kuuluvat 1) laillistetut psykoterapeutit 2) valmistumisvaiheessa olevat psykoterapeutit, jotka ovat työskentelevät kokeneen psykoterapeutin valvonnassa ja ohjauksessa 3) sellaiset maisteritason opiskelijat jotka ovat suuntautuneet psykologiaan/mielenterveystyöhön.  

 

PERUUTUSEHDOT

  • Koska osallistuja saa verkkokurssin käyttöönsä välittömästi maksamisen jälkeen ei peruminen ole mahdollista.

Tri. Ignacio "Nacho" Jarero

Ignacio (Nacho) Jarero, FT, KT, on Ryhmämuotoisten EMDR menetelmien, ja Adaptiiviseen Informaation Prosessointimalliin (AIP) pohjautuvien psykososiaalisten interventioiden, sekä etä- ja lähivastaanottokäyttöön tarkoitettujen menetelmien kehittäjä ja pioneeri. Hän on humanitaarisen avun kenttätyöntekijä ja on työskennellyt yli 200 kansainvälisen katastrofin jälkityössä.Hän on tunnustettu kliinikko ja EMDR-Instituutin ansioitunut kouluttajien kouluttaja;  joka järjestänyt EMDR-työpajoja 67 eri maassa. Hän tuottelias, n. 100 tieteellistä artikkelia julkaissut, tutkija. Tri. Nacho on vastaaottanut seuraavat palkinnot: Francine Shapiro -palkinto; EMDRIAn erinomaisen tutkimustyön palkinto; International Critical Incidents Stress Foundation –organisaation Kansainvälisen Kriisivasteen johtamisen palkitto (Internation Crisis Response Leadership Award); EMDR Kolumbia Jaibaná –palkinto  Humanitaarisessta työstä; Argentiinan Psykotraumayhdistyksen (ISTSS:n alajärjestö); Psykotraumatyön kehittämisen palkinto (Pschotrauma Trajectory Award).

Sari(e) Honkanen, M.Psyc., Ph.D. (abd)

Liscenced Psychologist and Certified Psychotherapist (CBT, TF-CBT) and EMDR-Therapist and Consultant

Sari(e) is a Liscenced Clinical Psychologist and Psychotherapist. She has trained with Dr. Ignacio Jarero to provide training and consultation in AIP informed EMDR-interventions in Finland and Northern Europe. Sari(e) has trained extensively in emergency EMDR and standard EMDR to become a knowledgeable EMDR-consultant and supervisor. She works with different levels of traumatized groups and individuals in occupational health and her private psychotherapy practice. She has worked and volunteered with the Red Cross, reserves and indeginous trauma exposed populations in Finland and Canada. She was a member of the Red Cross Psychologist's team that provided rapid response interventions after the stabbing spree in Turku, Finland in 2017 and the Kupio Saber attack in 2019. Sarie's specialty areas include acute and ongoing stress, crisis response interventions and type 1 and type 2 trauma rehabilitation.  

Kelly Smyth-Dent, Laillistettu Sosiaalityöntekijä 

Kelly is a laillistetu sosiaalityöntekijä  ja Scaling Up Oy:n, perustaja  ja toimitusjohtaja, joka on kouluttanut EMDR-PRECI, EMDR-IGTP ja ASSYST-menetelmiä Ranskassa, Etiopiassa, Bangladeshissa, Intiassa ja eri puolilla Amerikan Yhdysvaltoja. Hän on julkaissut useita tieteellisiä artikkeleita ja työskentelee Tri. Jareron tutkimustiimissä Meksikossa. Humaritaarisen avun työntekijä roolissa Kelly on tehnyt yhteistyötä Action Against Hunger, Fortify Rights ja Innovative Humanitarian –järjestöjen kanssa ja sekä tukenut heidän toimintaansa EMDR:n avulla että kouluttanut heitä EMDR-terapian edistyneisiin menetelmiin.  Kelly osallistui nopean avun ja tuen järjestämiseen ja antamiseen  2019  El Pason Walmartin ampumavälikohtauksen ja Bahaman hurrikaanin uhreille. Kelly on erikoistunut jatkuvan traumaattisen stressin hoitoon. Kun hän ei ole matkatyössä hän ottaa vastaan asiakkaita yksityisvastaanotollaan Renossa, Nevadan osavaltiossa.

TÄRKEÄ HUOMIO 

 

Jokaisen mielenterveystyöntekijän/terapeutin/koluttautujan tulee henkilökohtaisesti varmistaa, että koulutus vastaa niitä pätevyysvaatimuksia jotka häneen kohdistuvat. On-line teleterapian antamisen osalta tulee varmistua ajankohtaisten ja asianmukaisten kotimaisten ja kansainvälisten ohjeistusten vaatimuksista ja niiden noudattamisesta. Myös työvälineiden (mm. video- ja internetyhteydet) tulee vastata niille viranomaisten asettamia vaatimuksia. Kysymysten osalta tulee olla yhteydessä niihin viranomaisiin ja lainsäätäjiin jotka määrittävät ja ohjaavat käytäntöjä asianomaisen työn osalta.

KOULUTUKSESTA

Tiedossa ei ole tunnistettuja eturistiriitoja. Mahdolliset valitukset tulee lähettää kirjallisesti joko sähköpostitse tai kirjeitse. Kaikki valitukset huomioidaan ja niihin vastataan 5-10 arkipäivän kuluessa.

© 2019 - 2020 Scaling Up, LLC.

Privacy PolicyTerms and ConditionsDisclaimerNotice of Privacy Practices

All Rights Reserved. 

  • Facebook

Photo Credit: Ari Kipnis